My Texts and Poems

This section presents a series of texts that I have been writing through my artistic progress inspired by my personal experiences and observing the development of society from two starting points: Swedish society and Chilean society. I use my interculturality and write in Spanish, Swedish and English.

-----

Kultur för livet  

Kroppens möjligheter. 

Min undermedvetna process är nu att ta kontakt med min kropp, att förstå och veta hur den fungerar, försköna och göra den stark, uppskatta och beundra dess fungerande maskineri. Denna process motiverar mig att vara öppen, nyfiken, flexibel, lyssnande, sökande och framför allt får Mig att lita fullständigt på kroppens förmåga att läka sig själv. 

Med dagens rhållanden är det inte konstigt att vi människor mår som vi gör. Ingen r oss att vara medvetna om vårkroppar, att förstå varför det är viktigt att ta in tillräckligt med näring, sköta och underhålla kroppen, att inte stressa ihjäl sig utan använda sin kreativa förmåga för att hålla sig frisk. I stället blir kroppen sjuk, pga. misskötsel, straff, illamående och den okunnigheten som vi bär med oss. 

Det här gör hela samhället svagt 

De flesta av oss har inte verktyg för att hantera bl. a våra nslor. Känslorna sätter sig slutligen i vår kropp i olika form och framför allt som rädsla och panik när vi konfronteras med sjukdomar. Det är kroppen som sörjer och reagerar på livets situationer. Varje organ i kroppen har sitt liv och varje känsla i kroppen har sin uttrycksform. 

Min egen sjuka kropp har vittnat om min smärta – smärta som fastnat i olika organ. Den har väckt mina känslor och min vilja att fördjupa sig i livets mening. ]ag vet hur min kropp reagerar på livets situationer. Jag vet vad som händer r man bestämmer sig för att göra en upptäcktsresa  inåt, i sin egen kropps kontinent, för att lära nna den mer och ge den möjlighet att återhämta sig från alla sina gamla smärtor och upplevelser. Jag vet hur det känns att återuppbygga organen och ge dem hälsa och nytt förtroende.  

Vad vi människor behöver ärlek, tillit, kunskap respekt, tålamod, omtänksamhet och nya sätt att tänka över vår kropp och mänskligheten. Vi kan skulpturerna oss själva och gestalta våra egna liv. Vhar rmågan att frigöra oss från gamla skador. Vi kan hitta ljusen inne i kroppen och få insikt om balansen i oss själva. 

En balanserad nniska har höga värderingar sitt liv. Harmoni ger säkerhet, trygghet, moral, glädje, styrka, hälsa och skönhet. 

Jag vet också att om jag mår bra, är jag kapabel att bjuda på min bästa intelligens och en konstruktiv inställning i mitt liv, på så sätt kan jag bidra till ett starkt och friskt samhälle. 

Ett starkt och friskt samhälle = en fungerande kropp & själ befriad från sjukdomar. 

Cuerpo o! 
Oh, min kropp, 
Oh, min vackra kropp 
så, mjuk och varm Du är.
Du som behöver vila, slappna av,
sömn, godhet och omsorg.
Du som har burit mig alla dessa år. 
Nu vill jag ta hand om Dig min älskade 
- främmande vackra kropp